Ekologiska val som är hållbara!

Vad är EKO bomull egentligen?

Ekologisk bomull, vad är det? Det låter kanske lite konstigt för dig som tänker dig att ekologiskt handlar om ekologisk mat. Men ekologi är ju mer än det som vi stoppar i munnen. Bomull växer liksom plantor vi äter på ängar och fält. Om denna bomull behandlas med farliga kemikalier kan det påverka oss då vi klär oss i kläder som har rester av gifterna.

EKO bomull är:

  • Tillverkad utan att man använder kemiska bekämpningsmedel på bomullsfältet.
  • Tillverkad utan att man använder gödslingsmedel som är konstgjorda med kemikalier.
  • Odlad på mark där man även odlar andra grödor för att få en variation.
  • Odlad på mark där man inte har odlat med kemikalier under minst tre års tid.
  • Märkt med ett certifikat som intygar ovan punkter och ger rätten att kalla bomullen för ekologiskt.

När bomull har tillverkats i enlighet med punkterna ovan får den kallas ekologisk. Då kan den få certifikat från en organisation som ger detta.